Jan Kasl
Jan Kasl se narodil roku 1951 v Praze. Vystudoval architekturu na stavební fakultě ČVUT, je členem České komory architektů a přidruženým členem Amerického institutu architektů. V letech 1993 až 1994 byl radním Zastupitelstva hlavního města Prahy, zodpovědným za územní rozvoj hlavního města. V roce 1998 byl zvolen členem Zastupitelstva hlavního města Prahy za ODS a od listopadu 1998 je primátorem hlavního města Prahy.