Gérald Leblanc
Gérald Leblanc se narodil roku 1945 v Bouctouche v Novém Brunšviku. V roce 1994 obdržel cenu Estuaire des Terrasses Saint-Sulpice za sbírku Žalozpěvy kontinentu. V roce 1988 získal literární cenu města Monctonu za knihu básní Nejzazší hranice, v roce 1993 byl vládou Nového Brunšviku odměněn za soubor svého díla cenou Pascala Poiriera. Mantra Moncton (1997) je po sbírkách poezie jeho první román. Zatím poslední sbírka jeho básní s názvem Je n'en connais pas la fin vyšla v roce 1999. Gérald Leblanc žije v Monctonu v Novém Brunšviku.